Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet

Története

A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya a mečiari korszakban (1994-1996) kezdett el szakmai tevékenységgel foglalkozni, amikor a Csemadok nem jutott állami támogatáshoz, és az országos titkárság kénytelen volt az alkalmazottait elbocsátani. Ág Tibornak köszönhetően 1993-ban kezdett el működni a dunaszerdahelyi területi választmány szervezeti egységeként a Népzenei Munkaközösség, a népzenei mozgalom módszertani segítésére. Akkor került Dunaszerdahelyre az Ág Tibor által összeállított népzenei gyűjtések törzsanyaga, és akkor mondott le a Tavaszi Szél… népzenei verseny szervezéséről a Szlovákiai Magyar Folklórszövetség. Dusza Istvánnak köszönhetően (a mečiari kor után), 1999-ben kezdődött el az első bábkészítő tanfolyam. Öt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a 2003-ban, a Csemadok Országos Közgyűlésén eszközölt alapszabály módosításba bekerült a művelődési intézet létrehozása. 2004. május 16-án a Csemadok Országos Tanácsa Ipolysági ülésén belső szervezeti egységeként hozta létre a Csemadok Művelődési Intézetét. Az előkészítést nagyban segítette, hogy 2001 júniusában Dunaszerdahely Önkormányzata pozitívan bírálta el a területi választmány kérelmét, így jutott épülethez a területi választmány. A kettős irányítás (területi titkárság/intézet) 2007. július 1-jével ért véget, amikor különvált a két intézmény. 2012-ben, egy adótörvény módosítás következtében a Csemadok Országos Elnöksége, mint alapító bejegyeztette a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetet, mint a Csemadok Művelődési Intézetének jogutódját.


 Az Intézet alaptevékenysége és célkitűzései

• felkarolja, közvetíti a szlovákiai magyarság kultúráját, szakmailag segíti a közösségeket, szervezeteket,
• vállalja a nemzeti tudat megőrzésére irányuló tudományos és egyéb kutatómunka támogatását,
• közvetlen kapcsolatot tart a hazai és külföldi (Kárpát-medencei) hivatásos és amatőr közművelődési intézményekkel, szervezetekkel, közgyűjteményekkel, tudományos műhelyekkel, valamint azokkal az állami, regionális és önkormányzati intézményekkel, amelyeknek feladatköre kiterjed a nemzetiségi (kisebbségi) jellegű tevékenységre is,
• a Szövetségen belül segíti a területi választmányok, az amatőr együttesek szakmai munkáját,
szakmai ajánlásokat, javaslatokat tesz az alapítónak a közművelődés helyzetét, a szakmaiságot illetően,
• a Csemadok felmenő rendszerű országos rendezvényeinek szakmai előkészítését végzi, szervezi.
közművelődési-módszertani kiadványokat jelentet meg,
• szakmai képzési programokat szervez, együttműködve a Csemadok területi választmányaival, valamint a civil szféra közművelődési szervezeteivel, amatőr együttesekkel,
• kulturális turizmussal, kulturális-művészeti rendezvények szervezésével, információs tevékenységgel, a kultúra és a művészet terén folytatott szakmai továbbképzéssel és oktatással foglalkozik.

Utoljára módosítva: 2024-06-22 04:36

Kategória

külhoni magyar szervezet

Ország

Szlovákia

Honlap

https://csemadok.sk/