Pete Nikoletta

Életpálya

Középfokú tanulmányait az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziumában folytatta nyolc osztályos tagozaton, ahol iskolai közösségek szervezője, vezetője és diákújságíró.

Egyetemi tanulmányait az akkori Eszterházy Károly Főiskolán végezte Egerben, andragógia BA szakon 2006 és 2009 között, illetve ezzel párhuzamosan a Főiskola Mozgóképkultúra és médiaismeret BA szakán 2007 és 2010 között. Mesterdiplomáját 2014-ben szerzi Emberi Erőforrás Tanácsadó MA szakon a Debreceni Egyetemen.

Első munkahelye a debreceni KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, ahol 2009-től felnőttképzési szakmai vezetőként és az egyesület alelnökeként tevékenykedik.

2017. óta a Nemzeti Művelődési Intézet külső felnőttképzési szakmai tanácsadója, 2020. óta a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa, a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program Tiszántúli Régiós képzési vezetője. 2021. júniusától a Nemzeti Művelődési Intézet Felnőttképzési Központjának vezetője.

Szakmai tudását az egész életen át tartó tanulás jegyében számos szakmai továbbképzésen, egyetemi szakirányú továbbképzésben, hazai és nemzetközi tudományok konferenciákon, határon túli szakmai tanulmányi utak keretében fejlesztette és fejleszti jelenleg is.

Számos civil szervezet tagja, a főbbek: KultúrÁsz Közhasznú Egyesület (2009-) alelnöke, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének (2012-) tagja, Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület (2020-) tagja.

Munkásság

Szakmai érdeklődése kezdetektől fogva a felnőttképzés területéhez kötődő szakmai feladatok irányába mutat nonprofit szervezetekben és közművelődési intézményekben.

Rendszeresen közreműködik oktatási és tréneri feladatokban, tananyagok fejlesztésében, képzési programok kidolgozásában, humánerőforrás fejlesztési projektek megvalósításában.

Munkássága hosszú éveken keresztül és jelenleg is erőteljesen kötődik a nonprofit szervezetekhez. Több egyesületnek aktív tagjaként, munkatársaként, vesz részt a szervezetek menedzsment feladataiban, különösen a forrásteremtési tevékenység támogatásában. Gyakorlattal rendelkezik hazai és társfinanszírozott támogatásokból megvalósuló projektek szakmai és pénzügyi megvalósításában. Több pályázati projekt menedzsere, szakmai megvalósítója.

Oktatási és kutatási érdeklődésének középpontjában a felnőttképzési intézmények menedzsmentje, a felnőttképzés módszertana és a nonprofit szervezetek működtetése áll. A Civil szféra humánerőforrás kapacitásának szerepe a vidékfejlesztésben című kutatásban társkutatói feladatokat látott el.

Szakmai munkássága során több hazai és nemzetközi tudományos konferencia, szakmai találkozó szervezésében vállalt rendezvényszervezői feladatokat. Főbb referenciaként említhető a 2015-ben Budapesten, az Európai Oktatáskutatók Egyesületének (EERA) megbízásából szervezett European Conference on Educational Research szervezői bizottságában, mint Catering és általános koordinátorként való részvétel, valamint a 2018-ban szintén Budapesten létrejött European Early Childhood Education Research Association konferencia szervezésében való közreműködés. Évek óta tagja hazai konferenciák szervezői bizottságának, mint a Durkó Mátyás Közművelődési Tudományos és Szakmai Konferencia és a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének éves konferenciája.

Országosan megvalósuló képzési projektekben vesz részt, mint képzési vezető. A Nemzeti Művelődési Intézet felkérésére 2019-2020. között a Színháziskola című pedagógus-továbbképzésben, vállalt országos képzési koordinátori szerepet, amely során közel 2000 fő továbbképzését szervezte. A Nemzeti Művelődési Intézet 2020-ban indította el a Kulturális Foglalkoztatási és Képzési Programot, amelyben az országosan 72 képzési csoportban szervezett, több mint 1700 fő felnőtt tanuló részvételével zajló, OKJ-s közművelődési szakemberképzések koordinátora.

A Nemzeti Művelődési Intézet Szakmafejlesztési Igazgatósága Felnőttképzési Központjának vezetőjeként munkatársaival országos hálózatot működtet, amely által a szakmai kiképzések, továbbképzések koordinálásával foglalkozik Kárpát-medencei szinten.

Utoljára módosítva: 2024-05-19 10:31
felnőttképzési központvezető

E-mail

pete.nikoletta@nmi.hu