Kasnyik Márton

Életpálya

Született: Orosháza 2000.04.26.

Állampolgársága: magyar

Kasnyik Márton Orosházán született, gyermekkorát Kondoroson és Békéscsabán töltötte. Itt végezte el általános iskolai tanulmányait, a Kazinczy Ferenc általános iskolában. Ezt követően középiskolába a Vásárhelyi Pál szakgimnáziumba járt. Jelenleg a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója, közösségszervezés szakon. Szakmai látókörének bővítését szolgálta a Nemzeti Tehetséggondozó operatőri kurzus elvégzése, majd mesterszakon továbbtanulása jelenleg is tart.

Munkásság

2019-től dolgozik a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatóságán. Először a szakmai mintaprogramokat összefogó szervezeti egység, majd a hálózati központ munkatársa, ezt követően a Stúdió Központ vezetője. Jelenleg az informatikai csoport csoportvezetője.

Tudatosan törekszik a munkájához szükséges tapasztalatok gyarapítására, a képzések során megszerezhető ismeretek elsajátítására. Ebből a határozott céltételezésből adódóan alapfeladatának tekinti a változó munkakörök követelményeinek, gyakorlati feltételeinek elmélyült megismerését, ezek kreatív bővítését.

2019-től a Nemzeti Művelődési Intézet megújulásában, szakmai portfóliójának bővülésében döntő szerepe van az informatikai és audió - vizuális rendszerek, valamint a netes felületek kialakításának és hatékony működtetésének. Ebben a folyamatban Kasnyik Márton munkája, hivatásszeretete, továbbá az elkötelezettségben is mintaadó személyisége meghatározó napjainkban is. Szakmai jövőképét végső soron ez az elkötelezettség formálja. Ennek része a jelenlegi munkahelyén, valamint a civil szereplőként végzett közösségi munkák során elsajátítható munkatapasztalatok gyarapítása, a folyamatos önképzés. Célja a magyar közművelődés részeként napjainkban is formálódó közösségi művelődés szervezeti megerősítésében való kreatív részvétel, a Nemzeti Művelődési Intézet technikai feltételeinek, valamint az ehhez szükséges pénzügyi források bővítése. 

Tevékenységek

Középiskolai évei alatt érezte meg először a közösségi együttlétek varázsát, mely sorsdöntő hatással volt későbbi pályaválasztására. Az iskolai diákélet sokszínű közösségi életének aktív résztvevője, valamint szervezője. Ötödéves korára az iskolai diákönkormányzat alelnöke, majd ezzel egyidejűleg a Békéscsabai Diákönkormányzat elnöke lett. Több diákrendezvényt is sikerrel gondozott ezekben az években. Iskolarádiót üzemeltett, majd évekig szervezőként segítette az itt sugárzott népszerű műsorok létrejöttét. A középiskolás évek alatt több közösség aktív tagjaként is számos élményt szerzett az együttlétek változatos alkalmain, legyenek azok énekkari próbák és szereplések, szakköri tanulási alkalmak, vagy a társadalmi részvételt erősítő önkéntes kezdeményezések. Továbbá a közösségszervezés műhelymunkájával kapcsolatos hasznos ismeretekre tett szert a programok előkészítése során, illetve az aktív részvétel személyiségfejlesztő gyakorlatában. Ezen élmények, ismeretek, és tapasztalatok összessége képezte azt a tudásbázist, amely megfelelő alapot biztosított felsőfokú tanulmányaihoz, és az iskolarendszerű képzések során elérhető egyéb végzettségeinek megszerzéséhez.

Civil résztvevőként számos közösségi program megvalósítója ebben az időszakban szülővárosában, Kondoroson. A helyi ifjúsági műhely aktív résztvevője, több ekkor működő magánvállalkozása is a civil szférához köti, a helyi média üzemeltetésében is oroszlánrészt vállal.

Utoljára módosítva: 2024-05-18 08:40
Informatikai csoportvezető

E-mail

kasnyik.marton@nmi.hu