Hévizi Róbert

Életpálya

Született: Békésszentandrás, 1962. augusztus 3.

Állampolgársága: magyar

Általános Iskolai tanulmányait Békésszentandráson végezte, majd a szarvasi Vajda Péter Gimnázium tanulója lett. Az érettségi vizsga után sikeres felvételit tett a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Karára Szarvasra. 1984-ben kapta meg a növénytermesztő üzemmérnöki diplomát. mely után a békésszentandrási Zalka Máté Mgtsz növénytermesztő agronómusa lett. 1985 februárjában bevonult katonának. Debrecenben és Békéscsabán teljesített szolgálatot. Leszerelése után rövidesen növénytermesztő ágazatvezetői munkakörbe került.

Az 1993-ban lejátszódó mezőgazdasági változások jelentős fordulatot eredményeztek életében. Kivált a szövetkezetből és vállalkozói pályára lépett. Megalakította családi vállalkozását, a Perga-Duó Betéti Társaságot, ami papírkereskedelemmel, hírlap értékesítéssel és sportfogadással foglalkozik mind a mai napig.

2004-ben felvételt nyert a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola történelem szakára. A levelező szakon megszerzett diploma után tanulmányait tovább folytatta a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, melynek elvégzését követően történész, középiskolai történelem tanári képesítést szerezett.

2008. szeptemberétől a Békés Megyei Jókai Színház Programirodájának vezetésével bízták meg, ahol kamatoztatni tudta tanulmányait. 2010. júliusától a Békés Megyei Levéltárban is tevékenykedett, ahol a megyei intézmények irattározási rendszerének kidolgozásában vett részt.

2011-ben Békésszentandráson kérték fel egy összetett kulturális és oktató munkára. Kulturális és sport referensi állást kapott, valamint a helyi általános iskolában óraadó tanárként történelmet tanított 2015-ig. Időközben elvégezte a Közművelődési szakember I. OKJ-s képzést, melyet követően sikeres pályázatot nyújtott be Kondoros Város Önkormányzatához és kinevezték a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatójának, mely munkakört, 2019. március 31-ig töltötte be. Ekkor egy újabb felkérést követően került a Nemzeti Művelődési Intézethez, ahol előbb a Partnerségi Központ, majd a Látogató Központ vezetésével bízták meg.

Munkásság

Békésszentandráson a Millenniumi Emlékbizottság elnökeként két év alatt 40 rendezvény lebonyolítása fűződik nevéhez: kiállítások, ünnepségek, András-kereszt állítása. A Kossuth Emlékbizottság elnökeként a Kossuth Emlékpark megálmodója a domborművel. A Jubileumi Emlékbizottság elnökeként is emlékezetes kiállítás-sorozatokat szervezett. Az Újratelepítési Emlékmű és a Jubileumi Emlékház létrehozásában is fontos szerepet játszott.
Elképzelései alapján 2010-ben elkészült a Trianoni Emlékhely, mely később a Nemzeti Összetartozás Emlékparkja nevet kapta.
Kezdeményezésére indult el a Vitamin-nap, az Ének a Körösben, és a Kultúrházi Kávéház rendezvénysorozat is.

A kondorosi Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatójaként nagymértékű korszerűsítést hajtott végre az intézményben, mellyel jelentős előre lépés történt mind a szakmai, mind a szociális területen. Kiemelkedő eredmény a „Kultúrpercek” online magazin műsor létre hozása, mely adás kezdetben hetenként, később havonta összegzi a kondorosi kulturális és sporteseményeket.

Minden napi munkájával hozzájárul a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai programjainak a sikerességéhez. Ilyen projektek a Közösségépítő Kultúránk Program, a Pajtaszínház Program, a Komatál Program. Részt vesz a JógyakorlatON.hu magazinműsor keretében a “Jeles napok” rovat szerkesztésében. Jelentős részt vállalt a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székházát bemutató szöveg megszerkesztésében.

Tevékenységek

Évtizedek óta aktív közösségi munkát végez szülőfalujában és annak környékén. Kezdeményezésére alakult 1999-ben a Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület, melynek azóta is az elnöke. A 40 tagot számláló csoport szervezésében évente több mint tíz esemény kerül megrendezésre. Elnöki munkájának csúcspontja a Békésszentandrási Tájház létrehozásának koordinálása volt, amelyben elhelyezésre került a település néprajzi gyűjteménye.

1997-ben tagjai sorába választotta a több mint százéves múlttal rendelkező Békésszentandrási Ipartestület, ahol a Felügyelő Bizottság elnöki posztját tölti be, 2005 óta.

A legrégibb kapcsolata a Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesülettel van, melynek 1976 óta a tagja. Előbb játékosként, majd 15 évig elnökségi tagként tevékenykedett. Három évig volt az egyesület elnöke, mely idő alatt elvégezte a Sporttelep infrastuktúrájának teljes felújítását.

1998-ban sikeresen szerepelt a helyhatósági választásokon. Azóta folyamatosan tagja a békésszentandrási Képviselő-testületnek, ahol négy évig (2006-2010) alpolgármesterként, tizenhárom évig a művelődési bizottság elnökeként tevékenykedett. Jelenleg a gazdasági bizottságot vezeti.  Javaslatára 2007-ben megalakult a helyi Civil Egyeztető Fórum, mely azóta is az irányítása mellett segíti a békésszentandrási civil szervezeteket. Képviselői munkája során négy alkalommal kezdeményezett Emlékbizottságokat (Millenniumi, Kossuth, Jubileumi, Újratelepítési) létrehozni, melyeknek vezetését is vállalta.

Megalakulása óta elnöke a Békésszentandrási Értéktár Bizottságnak.

Alapítótagja és 2011 óta elnöke a Körös-szögi Civil Fórum Egyesületnek. A Körös-szögi térségben működő szervezet járási szintű feladatokat lát el, mellyel segíti a térség településein működő civil szervezetek munkáját.

Megyei szintű közösségi tevékenységét a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületben végzett munkája fémjelzi, ahol alelnöki tisztséget tölt be.

Utoljára módosítva: 2024-05-19 08:59
látogatói központvezető

E-mail

hevizi.robert@nmi.hu

Elismerések

Békésszentandrásért Kitüntető Díj (2015)
Békés Megye Amatőr Labdarúgásáért Díj (2016)
Békéssy Emlékplakett (2020)