Dr. Márkus Edina Ilona

Életpálya

Született: Debrecen, 1975. augusztus 10.

Állampolgárság: magyar

Márkus Edina Debrecenben született, tanulmányait a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban (1989-1993), majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen művelődési és felnőttképzési menedzser szakon végezte (1993-1998). 1998-2001-ig a Kossuth Lajos Tudományegyetem (2000-től Debreceni Egyetem) Nevelés és Művelődéstudományi Doktori Programjának hallgatója. Doktori fokozatát 2006-ban szerezte neveléstudomány tudományágban. Témája: Szektorsemlegesség a kultúra területén. Kulturális célú nonprofit szervezetek helyzete kelet-közép-európai városokban.

Az egyetemi évei alatt civil szervezetek létrehozásában és munkájában vett részt. A 90-es évek közepe óta felnőttképzési és kulturális célú nonprofit szervezetekben végez önkéntes munkát és vállal szakmai feladatokat, hazai és Európai Uniós pályázati projektekben vesz részt.

2000-től a Debreceni Egyetemen dolgozik, kezdetben a hajdúböszörményi pedagógiai főiskolai karon, majd 2011-től a Bölcsészettudományi Karon. Jelenleg a Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet intézetigazgató-helyettese. Intézeti Tudományos Diákköri felelős. A Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Programjában témavezetőként, oktatóként tevékenykedik.

Emellett 2017 óta a Nemzeti Művelődési Intézet Felsőoktatás-fejlesztési Központjában dolgozik, jelenleg a központ vezetője. Elsősorban a közművelődési szakemberképzés felsőoktatás-fejlesztésének területén tevékenykedik, de a Szakmafejlesztési Igazgatóság egyéb feladatköreiben (képzés, kutatás) is bekapcsolódik programokba.

MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Nevelés-, Művelődéstudományi és Pszichológiai Szakbizottság Művelődéstudományi Munkabizottságának a titkára.

Szerkesztőbizottsági tagja a Pallas Debrecina könyvsorozatnak.

Munkásság

2000-től tanít a Debreceni Egyetemen közösségi művelődéssel, felnőttképzéssel, projekt- és nonprofit menedzsmenttel kapcsolatos tárgyakat Az oktatói munkája fontos részét képezi az alap- és mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók szakdolgozatának és Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatának vezetése. A Tudományos Diákköri Konferenciákon 2003-ban különdíjat, 2009-ben különdíjat és harmadik helyezést, 2011-ben második helyezést, 2013-ban első helyezést, 2015-ben első helyezést és különdíjat, 2019-ben és 2021-ben első helyezést értek el pályamunkáikkal hallgatói.

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának (DETEP) témavezető tanára 2008-tól részt vesz a Debreceni Egyetem Tudományos Diákköri munkájában, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet TDK Szakmai Műhelyének a felelőse.

Az oktatástervezésben, tantervfejlesztésben is aktívan részt vesz, különösen a művelődésszervező főiskolai alapszak és az andragógia alapszak létesítési és indítási dokumentumainak kidolgozásában (2001-2002, illetve 2004-2005), valamint az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak (2007-2008), az andragógia és a kulturális mediáció mesterszak (2012, 2017 és a közösségszervezés alapszak (2016) szakindítási dokumentumának kialakításában.

A Közösségi tanulás és társadalmi innováció kutatócsoport társ-kutatásvezetőjeként 2015 óta a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Program hallgatóival és a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Programjának doktoranduszaival közösen kutat. Ennek eredményeként az elmúlt időszakban több folyóiratban is társszerkesztett tematikus számot a kutatás résztvevőinek munkáira alapozva. Az Educatio folyóirat 2016 évi 2. számát és a Kultúra és közösség 2019 1. 2. számát. Ezek elérhetők a következő linkeken: https://folyoiratok.ofi.hu/educatio/lapszamok/2016-2), http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/KEK201901.pdf., http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/KEK201902.pdf.

Valamint több, a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központjának (CHERD) és a DUPress kiadásában megjelent tanulmánykötetben szerkesztőként, lektorként segíti a fiatal kutatók munkáinak megjelenését (pl. Tanuló régiók Magyarországon https://mek.oszk.hu/14100/14182/14182.pdf, Learning Communities and Social Innovations - http://mek.oszk.hu/19100/19133/19133.pdf, Community Building and Learning Innovation https://dupress.unideb.hu/hu/termek/community-building-e-book/).

Ezen túl szimpóziumokat szervez, amelyeken a kutatótársaival és a mentorált doktoranduszokkal közösen mutatják be a kutatócsoportjuk eredményeit, többek között a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Területi Bizottsága által szervezett Országos Neveléstudományi Konferenciákon, a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének éves HuCER konferenciáin és a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Területi Bizottsága, a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete és a Magyar Pedagógiai Társaság által szervezett Kiss Árpád Emlékkonferenciákon.

Az elmúlt években a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, valamint a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Program oktatóinak, fiatal kutatóinak megjelent munkáiból a doktoranduszokat bevonva könyvbemutatókat szervez, ösztönözve őket a tudománykommunikációs és a tudományszervezési ismeretek gyakorlati alkalmazására.

Tanácsadói (képzési és elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientációs,-korrekciós tanácsadás), nonprofit tréneri tevékenységet folytat 1998 óta folyamatosan. Oktatói, tréneri munkát végez speciális célcsoportokban, pl. tartós munkanélküliek, diplomás álláskeresők, Gyesen, Gyeden lévő nők, hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés módszertana, pályatanácsadás, nonprofit menedzsment témakörökben.

2017 áprilisától a Nemzeti Művelődési Intézet felsőoktatás-fejlesztési, képzési és kutatási tevékenységében vesz részt. Munkája során támogatja módszertani szempontból a közművelődési szakmához szükséges felsőoktatási képzési programokat. A szakok marketingtevékenységét segíti és a felsőoktatási szereplőkkel közös együttműködési programokat alakít ki Kárpát-medencei hatókörben. A felsőoktatással összefüggésben naprakész szakmai és felsőoktatást érintő ismeretek ad át. A szakmai professzió tudományos megalapozásában, a felsőoktatási beágyazottságának megerősítésében vesz részt.

A Debreceni Egyetem óriás társasjátékának kidolgozója.

A Debreceni Egyetemen óriás társasjátékának kidolgozója. 2017-ben hallgatóival A felnőttképzés módszertana kurzus keretében projektmódszer alkalmazásával megterveztek és létrehoztak egy óriás társasjátékot, amelyet a Debreceni Egyetem azóta is használ a beiskolázási rendezvényén a DEXPO-n, a Campus Fesztivál Egyetem tér programsorozatában és a Debreceni Egyetem dolgozói napján a Derbin is.

A Tudástár a közösségi művelődésben sorozat társszerkesztője. 

Dr. Juhász Erikával 2017-től az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával létrejött elektronikus tananyagsorozat készítésében vesz részt. A sorozat kötetei jól hasznosíthatók a szakemberképzés különböző szintjein: a középfokú és felsőfokú OKJ-s szakmai képzésektől a felsőoktatás közösségszervezés BA, közösségi művelődés tanári MA és kulturális mediáció MA szakjain át a szakmai továbbképzésekig és az önképzésig egyaránt. Azonos szerkezetűek, az egyes témák elméleti hátterének felvázolása után a tananyagok megértését, elsajátítását, az adott témakörhöz kapcsolódó készségek fejlesztését szolgáló gyakorlatokat tartalmaznak. A kötetsorozatnak szerzőpárosan felsőoktatási tudományos fokozattal rendelkező, valamint gyakorló közművelődési szakember, közösen készítve a munkát mind az elméleti, tudományos mind a szakmai, gyakorlati szempontjai is meg tudnak jelenni a vizsgált témakörnek. A kötetsorozat elérhető a következő címen: https://nmi.hu/kiadvanyok/tudastar-a-kozossegi-muvelodesben

A Közművelődési Tudományos Pályázati Program

A Nemzeti Művelődési Intézetben munkatársaival, dr. Juhász Erikával és dr. Ponyi Lászlóval 2019-től elindították a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Tudományos Pályázati Programját. A program célja a közösségi művelődés tudományos utánpótlásának erősítése azáltal, hogy támogatja olyan tehetséges hallgatók/szakemberek és mentoraik kutatómunkáját, akik a szakterületen kutatnak és végeznek tudományos diákköri, doktori vagy egyéb szakmai elvárásként felmerülő kutatótevékenységet. A program megtervezésében, kialakításában és azóta folyamatosan a megvalósításában is fontos szerepet vállal.

Utoljára módosítva: 2024-05-19 14:53
felsőoktatás-fejlesztési központvezető

E-mail

dr.markus.edina@nmi.hu

Publikációk

Közel 150 konferenciaabsztrakt, tanulmány, könyvfejezet, cikk, kötet, szerkesztett kötet szerzője.

Fontosabb munkái: 

Amikor a harmadik az első: A civil szektor többféle nézőpontból. (2016)

Mentorok a közösségi művelődésben és az amatőr művészeti mozgalomban. (2018) (Társszerző: Angyal László)

Elismerések

Dékáni Elismerő Oklevél (2007)
Rektori Elismerő Oklevél (2009)
A Bölcsészettudományi Kar Legnépszerűbb Oktatója (2013)
Dékáni Elismerő Oklevél (2016)
OTDT Kiváló TDK Szervező Díj (2019)
Debreceni Egyetem Pro Cura Ingenii (2020)
Pro Scientia Mestertanár Aranyérem (2021)