Czégény Gyula

Életpálya

Álltalános iskolai tanulmányait szülőfalujában Zsadányban végezte, majd a középfokú végzettségei, Békéscsabához kötődnek. Felsőfokú tanulmányai a tanári végzettség megszerzésével kezdődödtek a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, ezt követte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán, a Közoktatási Vezető diploma, majd a Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán egy újabb tanári szak és később ugyanitt Okleveles Közgazda mesterdiploma. A diplomákon kívül további felsőfokú képzésen Oktatás-informatikus szakirányú végzettséget szerzett. Egyéb OKJ-s középfokú végzettségek - Gépi forgácsoló szakmunkás, Hivatásos gépjárművezető, Kereskedő szakmunkás, Oktatás-informatikus, Hegesztő szakmunkás és Aranykalászos Gazda.

Pedagógus végzettségéhez és munkájához kapcsolódva - Munkaközösség vezető Minőségügyi Vezető Szakmai vizsgaelnök és Közoktatási szakértőként - is tevékenykedett 2006 decemberéig, majd a pedagógus pályát követően, 2007-től köztisztviselő lett a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalban. A hivatal Szakmai Felügyeleti Osztályán előbb az oktatási szakterület csoportvezetője, majd a Szakmai Felügyeleti Osztály osztályvezetője. Feladata az osztály vezetése, és az intézményrendszer (egészségügy, szociális ellátás, kultúra, oktatás, ifjúság, gyermekvédelem, sport, civil kapcsolatok) szakmai irányítása, koordinációja volt.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatalban 2007. 01. 01.-től – 2012 novemberig tartó időszakot követően a Klebensberg Intézményfenntartó Központ Megyeközponti Tankerületének Igazgatója lett, ahol feladata volt a tankerület szakmai irányítása, valamint kötelezettségvállalóként, a működés feltételeinek megtervezése megvalósítása, továbbá munkáltatói jogkör gyakorlása ~ 3200 alkalmazottra vonatkozóan 2014. 07. 31-ig. A tankerületek összetételének változása miatt (a szakképzés új struktúrát kapott és kikerült a tankerület hatásköréből) ismét változást eredményez és a közgazdász végzettségnek köszönhetően, áthelyezéssel az Állami Számvevőszék-hez kerül, ahol a betanulási időt követően, mint Erőforrás Gazdálkodási Vezető folytatta a pályát. Feladatai az Erőforrás gazdálkodás, melyhez átadott jogkörben alap-munkáltatói jogkört gyakorolt a „nem vezető” beosztású alkalmazottak tekintetében (400-500 fő), valamit feladata volt a beszerzés, az informatika, a logisztika és az üzemeltetés területek irányítása, továbbá felügyeleti vezetői feladatok ellátása egyes elemzések felett. Az Állami Számvevőszéknél eltöltött 8-év után - mint új munkahely - a Nemzeti Művelődési Intézetnél helyezkedett el 2022.10.16-tól ahol, mint Vagyongazdálkodási Központvezető tevékenykedik

Utoljára módosítva: 2024-05-18 08:39
Vagyongazdálkodási központvezető

E-mail

czegeny.gyula@nmi.hu

Elismerések

Trefort Ágoston Díj „A szakma meghatározó egyénisége” (2006)
Honvédelemért Kitüntetés (bronz fokozat) (2013)
Gajzágó Salamon Díj (2019)