Sonkoly János

Életpálya

Született: Gyula, 1977.10.14.

Állampolgársága: magyar

Foglalkozása: közgazdász, közbeszerzési szakember

A Nemzeti Művelődési Intézet megalakulásának kezdeti éveiben, 2013-tól egyik aktív részese volt a folyamatnak, ekkor vált ismert szereplőjévé a közművelődési szakterületnek. Az országos szerepkör rendszerelvű megvalósításában nyilvánvaló, hogy a Művelődési Intézet valamennyi munkatársának a közreműködésére szükség volt. A fő nyomás mégis az úgynevezett „ellátó csoportból” fokozatosan kiépülő szervezetre, az Ellátási és Vagyongazdálkodási Főosztályra nehezedett. E szervezeti egység kiépítésében, valamint ezen keresztül egy teljesen új szervezeti- és munkakultúra kialakításában Sonkoly János főosztályvezető felkészültsége meghatározó volt.

Sonkoly János pénzügy-informatika szakon végzett okleveles közgazdász, közbeszerzési referens, regisztrált mérlegképes könyvelő, adótanácsadó. 2000. január 1-jén kezdett el dolgozni a versenyszférában. 2007-ben egy 10 milliárd forintos éves forgalmú agrártevékenységet végző társaságnál volt számviteli vezető. Itt rövid idő alatt átvette a teljes készletgazdálkodást, az informatikai fejlesztéseket, a beruházásokat, majd két leányvállalat ügyvezetését is. 2009-től a közszférában kamatoztatja logisztikai, rendszerszervezési, közbeszerzési és vezetői tapasztalatait. 2014 januárjától a Művelődési Intézet Ellátási és Vagyongazdálkodási Főosztálya főosztályvezető-helyettese, majd főosztályvezetője. Jelentős szakmai tapasztalatokat szerzett több korábbi munkahelyén. Meghatározó volt szakmai fejlődésében a Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zrt., a Fundamenta Lakáskassza Zrt., a Békés Megyei Jókai Színház Programirodája, a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság.

Tanulmányai is bizonyítják, hogy széleskörű érdeklődése, sokszínű munkavégzése szilárd alapokon nyugszik. Gyulán, a Harruckern János Közoktatási Intézményben mezőgazdasági technikus végzettséget szerzett. 2006-ban diplomát szerzett a Szegedi Egyetem Gazdaságtudományi Karán a pénzügy-informatika – okleveles közgazda pénzügy-informatika szakon. Ezt megelőzően Békéscsabán, a Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Karán végez a pénzügy szak – pénzügyi szakos közgazdász vállalkozási szakirányon.

Az iskolarendszerű tanulmányok mellett a felnőttképzés rendszerében is számos szakképesítést szerzett. Lokálpatriótaként érdekli a mezőgazdaság (dolgozott is az agrárium területén), így többek között aranykalászos gazda, mezőgazdasági technikus, illetve növényvédő és méregraktárkezelő képesítések birtokosa lett a folyamatos és eredményes önfejlesztés és a felnőttkori tanulás eredményeként. Ezek mellett az agráriumban előforduló munkagépek, járművek vezetésére is rendelkezik jogosítványokkal, illetve gépkezelői engedélyekkel. Az akkori B, C, E, T kategóriás jogosítványokat, valamint szállítógép, rakodógép, földmunkagép, emelőgép és targonca kezelésére jogosító képesítésekhez szükséges tanfolyamokat is eredményesen elvégezte az elmúlt évek alatt. 

Mindezek eredményeként a Nemzeti Művelődési Intézetben jelenleg betöltött munkaköréhez nélkülözhetetlen logisztikai, szállítmányozási feladatok elvégzéséhez nem csupán elméleti, de elmélyült gyakorlati, műszaki-technikai ismeretekkel is rendelkezik.

Munkásság

2014-től jelentős szerepet kapott a Művelődési Intézet országos működésének kialakításában, a megyei közművelődési feladatellátó szervezetekkel kiegészült új hálózat működésének folyamatos biztosításában. 

Az országos szerepkör megvalósításában a fő nyomás az akkori „ellátó csoportból” fokozatosan kiépülő szervezetre, az Ellátási és Vagyongazdálkodási Főosztályra nehezedett. E szervezeti egység kiépítésében, ezen keresztül egy teljesen új szervezeti- és munkakultúra kialakításában Sonkoly János főosztályvezető szerepe meghatározó volt. A közgazdász és közbeszerzési szakember az átalakulás kezdeteitől külső szakértőként, majd főosztályvezetőként több eredeti innovációt dolgozott ki és alkalmazott, hogy ez a léptékváltás megvalósulhasson. 

2014-től az országos működés minden elemében a rendszerelvűség követelményeihez alkalmazkodott. Ez a szisztematikusság feltételezi a feladatmeghatározás és számonkérés ciklikusan egymásra épülő következetességét. A döntési mechanizmu¬sokban minimalizálni képes a személyfüggőséget, előnybe részesíti a normativitást, az áttekinthetőséget és a mérhetőséget. Minden belső eljárásrend a kidolgozott online felületen rögzíthetővé vált, ami annyit jelent, hogy a Művelődési Intézet működéséhez szükséges alapvető szolgáltatások mindenki számára elérhetőek lettek, a megfelelő eljárásrend (például online felület) alkalmazásával.

A megváltozott szerepkör már nem különítette el az országos központ, illetve a megyei egységek munkáját. Miután egységes működtetés és humánerőforrás foglalkoztatás valósult meg a mindennapok olykor nehéz, bonyolult gyakorlatában. Természetesen ez nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy működni tudjon a hagyományaihoz képest teljesen más típusú szervezet a megváltozott körülmények és a javarészt új feladatok, tevékenységek sokféleségében. Az átalakításnak ez a rendszerelvű módszere gyökeres szakítást jelentett a kézivezérléssel megvalósuló irányítás – esetlegességekkel terhes, a lokalitás keretei között is alacsony hatékonyságú – gyakorlatával.

Az Ellátási és Vagyongazdálkodási Főosztály szerepe az országos működésben fokozatosan erősödött. A megyei módszertani segítségnyújtáshoz, együttműködéshez, a közösségek újraéledésének elősegítéséhez, a helyi értékek hasznosulásához, az életminőség javításához jól meghatározható működési feltételek, saját üzemeltetésű járművek és kommunikációs eszközök szükségesek. Ez az összetett munka csak emberközelben hiteles, a helyben történő együttműködések sűrű szövetének folyamatos gazdagításában.

2014-2015 évek fordulójára megteremtődtek azok a feltételek, kialakult és működőképessé vált az a munkakultúra és szervezeti keret, amelyek eredményeként olyan változások megvalósítója lett a Művelődési Intézet, amelyek az egész magyar közművelődés számára példaértékűnek bizonyultak ebben az időszakban.

2017 novemberétől egészen 2023-ig a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság egy kiemelt felzárkózási projektjének pénzügyi vezetője volt. Itt uniós források felhasználásban és elszámolásában ért el eredményeket. Nyolc Mrd forintot meghaladó összegben készített el és nyújtott be sikeresen kifizetési kérelmeket az Irányító Hatóság részére. Saját fejlesztésű programozott táblákat készített a projekt folyamatokra, amelyek segítségével lerövidültek és lényegesen pontosabbá váltak az egyes adatszolgáltatások, illetve a kifizetési kérelmek elkészítése is jelentősen egyszerűsödött.  

2022 májusában a Nemzeti Művelődési Intézetben a Gazdálkodási Igazgatóságból kiválva létrejött a Vagyongazdálkodási Igazgatóság, melynek igazgatója lett. A működéssel kapcsolatban a szakmai munkát támogató, funkcionális szervezeti egység kialakításával járul hozzá a Nemzeti Művelődési Intézet feladatainak eredményes megvalósulásához. Az igazgatóság feladata a szükséges eszközök és készletek beszerzésére vonatkozó javaslattétel. A projektjavaslatok elfogadása esetén elkészíti és lebonyolítja a beszerzési eljárásokat. A közbeszerzések szervezésében a szakmai előkészítést végzi. Nyilvántartásba veszi, illetve diszponálja a beszerzett eszközöket, készleteket a megyei igazgatóságok részére, helyi és távolsági szállítási feladatokat lát el. Továbbá a szervezeti egység feladata a nonprofit kft. tulajdonában, használatában lévő vagyon felügyelete, nyilvántartása, állagmegóvása, a folyamatos szakmai működés támogatása, az ehhez szükséges további eszközök, készletek beszerzése, majd a beszerzések lebonyolítása, valamint az informatikai rendszer felügyelete.

2023 februárjától a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője.

Tevékenységek

Szakmai felkészültségére számos civil szervezet is számít. Tanácsaival, együttműködésével segíti ezek munkáját, hozzájárul tevékenységük gazdasági háttrének rendezettségéhez.  

Sokoldalú egyénisége, kapcsolatrendszere, a közösségi együttlétek jó hangulatát biztosító személyes adottságai révén kedvelt résztvevője a közösségi együttműködések számos formájának is.


Elismerések

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál 2020 decemberében főigazgatói dicséretet;

2022 októberében Miniszteri Elismerő Oklevet vehetett át kiemelkedő szakmai munkájáért.

Utoljára módosítva: 2024-03-03 15:28