Horváth Zoltán

Életpálya

Született: Szombathely, 1982. június 19.

Magyar közművelődési szakember, 2020-tól 2021-ig az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatója, 2021-ben a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, 2022-től az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont ügyvezető igazgatója.

Általános és középiskolai tanulmányait is a vasi megyeszékhelyen végezte. A Szent-Györgyi Albert Középiskolában szerzett gimnáziumi érettségit. A középiskolában filmfakultációs osztályba járt, ahol mozgókép elméletet, gyakorlatot és filmtörténetet tanult kiemelt óraszámban. Az érettségivel párhuzamosan mozgókép-gyártó, videóműsor-készítő OKJ-s végzettséget szerzett.

Felsőfokú tanulmányait a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán kezdte meg 2002-ben (időközben a főiskola a Nyugat-magyarországi Egyetembe olvadt). Tanulmányait művelődésszervező főiskolai, illetve alkalmazott nyelvészet egyetemi szakokon végezte, ahol diplomamunkáinak konzulensei dr. Balázs Géza és dr. Murai András gyakoroltak rá jelentős hatást. Fő szakjai mellett térségfejlesztő és vizuális kommunikáció szakirányú végzettséget szerzett. Tanulmányai mellett újságírói OKJ-s képesítést is kapott. Újságíróként dolgozott az egyetemi lapnál, filmeket készített, valamint filmklubvezetőként működött a szombathelyi Örökmozgó Művészmoziban.

Művelődésszerevező szakmai gyakorlatát a Herényiek Házában végzi, ahol a közösségfejlesztő tevékenységgel is megismerkedett. 2007-ben az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ közművelődési munkatársa volt. Évekig az AGORA–Savaria Filmszínházban dolgozott, ahol megismerte a mozis szakmát, majd az intézmény központjában rendezvények és közösségi programok megvalósítója lett.

Munka mellett folyamatosan képezte magát: kulturális rendezvényszervező OKJ-s végzettséget, majd andragógus, továbbá kulturális mediátor mesterdiplomát szerzett, de folyamatosan részt vett szakmai akkreditált tanfolyamokon is. Jelenleg a Széchenyi Egyetem Regionális Doktori Iskolájának doktorandusza: témája a kulturális alapú gazdaságfejlesztés és kreatív ipar.

2010-től 2014-ig önkormányzati képviselő volt Szombathelyen, ezalatt a Kulturális és Sportbizottság, valamint a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja. 2019-ben a Jogi és Társadalmikapcsolatok Bizottságának tagja. 2020-tól a Szombathelyi Értéktár Bizottság tagja kulturális örökség területen.

2019-ben a Helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen című TOP-projekt szakmai vezetőjévé választották. 2020. januárjában az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatóhelyettese, majd februártól az intézmény igazgatója lett. 2021. februártól mindezekkel párhuzamosan megbízták a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával is. A két szervezet összevonása után, 2022-től az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont ügyvezető igazgatója.

Közel 20 éve készít dokumentum és ismeretterjesztő filmeket. Az elmúlt időszakban nagyjából 40 alkotás kötődik a nevéhez, amelyekkel számos hazai és nemzetközi díjat nyert el. Évek óta végez tudományos kutatótevékenységet: szakmai konferenciákon ad elő, rendszeresen publikál folyóiratokban, tanulmánykötetekben. Óraadó oktató az ELTE Savaria Egyetemi Központjában, különböző kurzusokat tart közösségszervező szakos hallgatóknak, ezen túl felnőttképzések előadója. Több alkalommal vett részt a kulturális szervezetek igazgatóválasztását elbíráló bizottság munkájában.

Család

Szülei: Horváth Zoltán és Lékai Ida. Testvére: Horváth Krisztián. Felesége: Büki Boglárka. Gyermekei: Hanna és Lóránt.


Munkásság

Az AGORA–Savaria Filmszínház munkatársaként több filmszakmai rendezvény, filmklub elindítója (Ezüstkor Filmklub, Középiskolások Filmklubja). Kezdeményezője volt a Herényiek Házában zajló Lyra Mozinak, valamint a Vas Megyei TIT Egyesület ismeretterjesztő filmklubjának.

Az AGORA–Művelődési és Sportházban dolgozó közművelődési szakemberként újszerű programokat dolgozott ki a digitális kultúra iránt érdeklődő fiatalok megszólítása, valamint az intézmény szakmai programjának bővítése érdekében. Megosztók címmel beszélgetéssorozatot indított el a szombathelyi és Vas megyei vlogerekkel, bloggerekkel, influencerekkel. Szervezője volt a helyi youtubereket megszólító összejövetel-sorozatnak. Geosits Judittal együtt szervezte meg a gasztrobloggerek bevonásával zajló, #HasTag című közösségi sütés-főzés sorozatot.

2020-ban kezdeményezte a szombathelyi közművelődési rendelet megalkotását, megszervezte annak szakmai hátterét, valamint a közművelődési egyesületek rendeletbe való beemelését.

Részt vett a Szombathely2030 – A válságálló tudásgazdaság megteremtéséért című városi település- és gazdaságfejlesztési program kidolgozásában elérve, hogy a tervezésben a közművelődési szakma is részt tudjon venni. A fejlesztési elképzelések közé így került be az ú.n. Jövőközpont (tudományos élményközpont) terve. Megszervezője volt a program társadalmiasításának.

2021-ben és 2022-ben részt vett a szombathelyi önkéntes stratégia megalkotására létrejött munkacsoport munkájában. A stratégiában több fejezet megírását is vállalta.

Kezdeményezésére jött létre 2022-ben az önkormányzat által alapított szombathelyi sajtódíj, amely a helyi újságírók, médiamunkatársak munkáját ismeri el.

Vezetőként az új jogszabályi és társadalmi környezethez jobban, rugalmasabban alkalmazkodó szervezeti formára (intézményből nonprofit kft) való átállás kezdeményezője és végrehajtója volt. Kidolgozta a Szombathelyi Televíziót és az önkormányzati hetilapot is működtető Szombathelyi Médiaközpont, valamint a felnőttképzési tevékenységet és munkaerőpiaci szolgáltatást végző Szombathelyi Képzőközpont közművelődési intézményrendszerbe való integrálását és működtetését 2022-ben. Az így létrejött többfunkciós közművelődési intézmény a város egyik legnagyobb kulturális szervezete lett. Vezetése alatt nyílt meg 2021-ben Szombathely új turisztikai, közösségi, kulturális tere: a felújított Víztorony. Kezdeményezője a szombathelyi lakótelepi közművelődés beindításának, amely civil szervezetekkel, társintézményekkel kötött szakmai együttműködési megállapodásoknak köszönhetően indult meg jelenleg a Derkovits, valamint az Ifjúsági lakótelepen (ahol az AGORA-tól egykor elvett, volt Gyermekek Háza épületében ennek köszönhetően újra megvalósulnak családi és ifjúsági programok). Elindítója annak a folyamatnak, amely során az AGORA Savaria Nonprofit Kft. szakmai profiljában egyre erősebben jelennek meg a modern, digitális technikák, illetve az ezekhez kapcsolódó programok, fejlesztési folyamatok: robotok és LEGO robotok, 3D-s nyomtató, stb. vásárlása, SMART megoldásokkal, robotikával, innovációval kapcsolatos előadások, workshopok, interaktív kiállítások.


Tevékenységek

2004-ben kezdeményezője és vezetője volt a Berzsenyi Dániel Főiskola önképzőköreként indult MozgóKépMás csoportnak, amely a filmkészítés iránt érdeklődő szombathelyi fiatalok műhelyeként működött hosszú időn keresztül. Boros Ferenccel és Kozma Gáborral tagja a KORFILM filmes alkotócsoportnak. 2005 óta tagja, majd elnökségi tagja a Magyar Független Film- és Videószövetségnek.

Tagja a városi közélettel foglalkozó szombathelyi Éhen Gyula Kör Egyesületnek, majd baráti körnek. Elnökségi tagja a Szombathelyi Szépítő Egyesületnek. Tagja számos szakmai szervezetnek (Magyar Népművelők Egyesülete, HERA stb.).

Több szervezetben képviseli az AGORA Savaria Nonprofit Kft. (NMI Agóra műhely, Szombathelyi Kábítószer Egyeztető Fórum, Helyi Televíziók Országos Egyesülete, stb.)

Intézményvezetővé választásáig volt az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ közalkalmazotti tanácsának elnöke, illetve a szervezet Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete alapszervezeti titkára, továbbá a szakszervezet megyei elnöke. Jelenleg a KKDSZ tagja, illetve a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Vas megyei koordinátora.

Publikációk

Kiadványok részletes listáját lásd a Horváth Zoltán Magyar Tudományos Művek Tára adatlapjánál: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10079887

Elismerések

2019. Vas megyei Príma-díj Magyar Színház és Filmművészet kategóriában

Utoljára módosítva: 2024-06-21 12:47