Gabri Rudolf

Életpálya

Született: 1961. május 19. Battyán (Csehszlovákia)

Állampolgársága: magyar, szlovák

Foglalkozása: közművelődési szakember

Felvidéki magyar közművelődési szakember, 2003-tól a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke és a nagykaposi Magyar Közösségi Ház igazgatója, 2018-tól a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának, a Rákóczi Hálózatnak országos elnöke, tagja a Rákóczi Szövetség Felügyelő Bizottságának.

2007-től kuratóriumi elnöke a Herczegh Anita és családja által alapított Herczegh Károly Alapítványnak.

Gabri Rudolf egy felvidéki kis faluban, Battyánban született. A helyi magyar kisiskola, majd a bélyi magyar iskola diákja. Középiskolába Nagykaposra kerül, ahol korengedménnyel belép a helyi CSEMADOK szervezetbe, majd pár évre rá már vezetőségi tagjává válik. Az érettségi vizsga után munkába áll, későbbi tanulmányait a Humbold Instituton végzi távoktatásban: könyvitelt és projektmenedzsmentet tanul. 2003-ban vállalja el a Nagykapos és Vidéke Társulás irányítását, mely még ebben az évben megnyitja intézményét, a nagykaposi Magyar Közösségi Házat. Az elképzeléseit valóra váltva 2004-ben az intézményt Mécs László Könyvtárral bővíti, majd 2007-ben egy új épületrész épül az ingatlanhoz, a Gordius Plusz Felnőttképző Intézet.

A képzőközpontban évekig magán szakközépiskola működik, majd mikor ezt a jogszabályok ellehetetlenítik, tanszálló, 56-os emlékszoba és szövőműhely jön létre. Az ingatlan udvarán pedig Háztáji Vásárudvar létesül.

Gabri Rudolf tagja a Csemadok Elnökök Tanácsának, 2015-2020 között a nagykaposi szervezet elnöke, 2017-ben megválasztják a Csemadok Erdélyi János Területi Választmány elnökévé, mely a 17 Ung-vidéki Csemadok helyi szervezetet fogja össze.

Tagja a Rákóczi Szövetség Felügyelő Bizottságának, valamint elnöke a nemzetileg kiemelt besorolású Rákóczi Hálózatnak, mely Pozsonytól Királyhelmecig 25 magyar civil szervezetet tart egyben hálózati formában.


Család

Szülei: Gabri Béla és Miczák Ilona, testvérei Béla és Gabriella

Neje Szabó Kornélia, gyermekeik: Lóránt /1988/, Bence /1991/, Zsolt /1993/

Munkásság

Herczegh Károly Alapítvány történelmi-irodalmi felhívásai  

A Herczegh Károly Alapítvány a Felvidék, közelebbről pedig Bodrogköz és Ung-vidék fiataljai anyanyelvi kultúrájának fejlesztését, támogatását, ismereteinek bővítését segíti. Gabri Rudolf elnök kezdeményezésére két felhívással szólították meg az iskolásokat a helyi történelmi ismeretek elmélyítése, a gyerekek kutató-munkájának ösztönzése és a szülőföld iránti szeretet megélésének érdekében.

2013-ban "Mesél a múlt..."címmel történelmi- irodalmi pályázatot hirdettek az Ung-vidéki és bodrogközi általános iskolai tanulók számára. Az alkotások témája: Családunk ill. községünk és a 20. század - Hogyan avatkozott bele a két világháború egyének, családok, közösségek életébe.

2019-ben „A mi büszkeségünk” címmel lehetett egy-egy iskolához és körzetéhez tartozó jeles személyiség életét és munkásságát bemutatni az alkotócsoportoknak.

A felhívások nyertesei mindkét esetben budapesti kiránduláson vehettek részt,  s fogadta őket Áder János köztársasági elnök.

Beiratkozási Program

A Beiratkozási Program a Rákóczi Szövetség kezdeményezése, amelynek célja, hogy minél több magyar család vállalja gyermeke magyar iskolába és óvodába íratását. Gabri Rudolf egyike volt a programot 2004-ben elindító csoportnak. A Beiratkozási Programnak része az Iskolakezdők köszöntése – ösztöndíj és iskolatáska átadása a leendő első osztályos diákoknak -, a Gólyahír Program és az óvodai ajándékozás. Felvidéken a Rákóczi Hálózat végzi a Beiratkozási Program megvalósítását. A program több ezer családot érint évente.

Mécs László Emlékév

2015-ben a papköltő születésének 120. évfordulója alkalmából a Gabri Rudolf vezette Nagykapos és Vidéke Társulás a magyarországi Nemzetstratégiai Kutatóintézettel közösen Mécs László Emlékévet hirdetett. Az emlékév programja gazdag és sokszínű volt.

Az emlékév a Kassához közeli Hernádszentistvánon, Mécs László szülőfalujában kezdődött egy közös megemlékezéssel. Majd a Kárpát-medence magyar alap- és középiskolás tanulói számára versmondó fesztivált, rajzpályázatot és esszéíró pályázatot hirdettek. További nagyszabású rendezvény volt a szakmai konferencia a posztumusz Magyar Örökség Díjban részesült Mécs Lászlóról neves előadók részvételével, illetve szobrának felavatása Nagykaposon. Az emlékév során megjelent egy kiadvány Mécs Lászlóról és az emlékév eseményeiről, valamint a rajzpályázatra beküldött alkotásokból is készült egy hordozható kiállítás.

A programsorozat egy emlékmisével zárult le a jeles felvidéki személyiség Úrhoz való megtérésének, halálának helyszínén és évfordulóján, vagyis Pannonhalmán november 9-én.

Erdélyi Emlékév

A Nemzetstratégiai Kutatóintézettel együttműködésben az Erdélyi János által összeállított Magyar Népköltési Gyűjtemény megjelenésének 170. évfordulója tiszteletére a 2016-os évben Erdélyi János Emlékévet hirdetett a Nagykapos és Vidéke Társulás, amelynek elnöke Gabri Rudolf.

Az évforduló keretében Erdélyi János Emlékkonferencia és koszorúzási ünnepség zajlott a határ mindkét oldalán, Nagykaposon és Sárospatakon is. A konferencia Erdélyi János mellett emléket állított Erdélyi János unokájának, Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas néprajzkutatónak. Az alapiskolás korosztály számára Erdélyi János Népmesemondó- és Népdalverseny zajlott. A programsorozat része volt egy Kárpát-medencei Kórustalálkozó az Erdélyi János nevét viselő vegyeskar megalapítása 20. évfordulójának tiszteletére. Az emlékévben elkészült egy dokumentumportál Erdélyi János életéről, munkásságáról, az emlékév eseményeiről, továbbá kiadásra került Erdélyi János válogatott népköltési gyűjteménye.

Tevékenységek

Közvetlenül a csehszlovákiai rendszerváltozás után egyike azoknak, akik Duray Miklós vezetésével megalapítják az Együttélés politikai mozgalmat. A politikai mozgalom városi, majd járási elnöke, tagja az országos elnökségnek. A felvidéki három magyar párt egyesülésekor felhagy az aktív politizálással.

A 90-es évek elején egy pár rendszerváltó barátjával a Rákóczi Szövetség segítségével létrehozza a Nagykapos és Vidéke Társulást, mely 25 másik civil szervezettel közösen hálózati formába tömörül.

2003- tól a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke lesz. A szervezet ingatlant vásárol, mely nagykaposi magyar Közösségi Ház néven egyike lesz a Felvidék meghatározó intézményeinek.

Vezetésével a társulás egyik alapítójává válik a Pannon Forrás Kárpát-medencei Hálózatnak, melynek jelenleg is aktív tagja.

Publikációk

Közvetlenül a rendszerváltás után egyik alapítója és 1990-95 között főszerkesztője is az Ungi Táj regionális lapnak.

Megjelent helytörténeti kiadványai:

A battyáni róm.-kat. templom története,

A battyáni Csemadok Alapszervezet története,

 A battyáni alapiskola emlékkönyve.

2013-2021 között a MAGYARHÁZ, Ung-vidék negyedévente megjelenő kulturális-közéleti lapjának főszerkesztője.

Elismerések

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés /2013/

Hűségért Emlékplakett –Csemadok díj /2019/

Utoljára módosítva: 2024-03-05 09:51