Kleisz Teréz dr.

Életpálya

Született: Pécs, 1954.11.01.

Állampolgárság: magyar

Dr. Kleisz Teréz c. egyetemi tanár (PTE); általános iskolai tanári végzettség (Pécsi Tanárképző Főiskola); bölcsész egyetemi végzettség: népművelő (ELTE); társadalomtudományi egyetemi végzettség: szociológus (ELTE)

1977. szeptemberében művelődési ház igazgatói állást vállal Szentlőrincen, majd 1980-82 között a Baranya megyei Művelődési Központban az ún. nem művészeti közösségi területek (ifjúsági klubok, játszóházak, honismeret, etnikai alapú kulturális szerveződések, időskorúak művelődése) szakmai referense, képzések, továbbképzések szervezője.

A felsőfokú kulturális szakemberképzés oktatója lesz 1982 őszén a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 2019. évi nyugdíjba vonulásáig részt vesz a szakterület újraszervezésének folyamataiban. Közreműködik curriculum-fejlesztésekben OKJ, BA és MA szinteken, ill. szakirányú továbbképzési szakok megterermtésében is (Andragógia, kulturális mediátor, kulturális örökségtanulmányok, ifjúsági szakértő, Human resource counselling, közösségszervező).

Az általa oktatott stúdiumok többnyire kultúraelméleti, művelődésszociológiai kurzusok, ill. a közösségfejlesztés-orientációra és a kultúraközvetítői szerepfelfogásra fókuszálók. Angol nyelven is folyamatosan oktat, magyar társadalom szociokulturális egyenlőtlenségei témában. Részt vett a külföldi diákok kulturális érzékenyítését célzó programokban, nyári egyetemeken, s az angol nyelvű HR MA szak elindulásától gondozta a Diversity at the workplace és a Professional Development Planning kurzusokat.

Vendégtanárként megfordult a Mid-Sweden Egyetemen, Klagenfurtban, Olomoucban, Surrey egyetemén. Folyamatosan kutatta a kultúraközvetítő és felnőttoktatói szakma professzionalizációs sajátosságait. Számtalan nemzetközi kutatási-fejlesztési projektben vett részt, döntően az EU Lifelong Learning programja kontextusában (Grundtvig, Socrates, Leonardo), a PASCAL Learning Cities hálózatában, valamint az aktív állampolgáriság formáit feltérképező munkákban.


Munkásság

Rendszeresen publikál, konferenciákra jár, 2004-től a PTE Tudásmenedzsment című folyóiratának szerkesztőségi tagja, s lektori szerepet vállal a 2013-ban indult NMI Kulturális Szemlénél is.

Tevékenységek

Több évtizede munkálkodik a Pécsi Ifjúságért Egyesületben. Tagja a Tájak-Korok-Múzeumok pécsi szervezetének. A 2006-ban életrehívott Pécsi Közösségi Alapítvány egyik alapító kurátora. Ez a civil szervezeti típus még újszerű formának számít Magyarországon, hosszú távú célja, hogy az adott lokalitásban építse, koordinálja az erőforrásokat a közösségi kezdeményezések megvalósítására, adományok gyűjtésére ösztönözzön, támogatásokat szervezzen, erősítse a helyi együttműködést, s növelje a helyi társadalom erejét.

Publikációk

Gondolatok, szubjektív látószögek (2018): In: Kocsis Mihály (szerk.): Intézménytörténeti narratíváink. Pécs: PTE pp. 66-72.

Kleisz Teréz - Dóri Éva (2018): A közösségfejlesztés alapjai a közművelődésben c. szakanyag a Nemzeti Művelődési Intézetnek.

Közösségfejlesztés módszertani útmutató (2017), (Arapovics - Vercseg (szerk.): Bp: Szabadtéri Néprajzi Múzeum MOKK, NMI, OSZK. http://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_kozossegfejlesztes_online_20170331-1.pdf

Az időskorúak tanulása. A szakpolitikákra ható kutatási szemléleti keretek és eredmények

TUDÁSMENEDZSMENT (ISSN: 1586-0698) 17: (2 különszám) pp. 24-32. (2016)

 Current Perspectives for Studying Professions. In:  Aleksandra Pejatović, Regina Egetenmeyer, Maria Slowey (eds.) (2016): CONTRIBUTION OF RESEARCH

TO IMPROVEMENT OF ADULT EDUCATION QUALITY. Belgrade: University of Belgrade, University of Wurzburg, Dublin City University. pp. 97-111   ISBN  978-86-82019-95-4       978-86-6427-039-7.

Development of collaborative partnerships within a Learning City Initiative. In: Saba Senses-Ozyurt, Sándor Klein, Zsolt Nemeskéri (szerk.) (2016): Educating for Democratic Governance and Global Citizenship. San Diego: World Council for Curriculum and Instruction, 2016. pp. 198-208. (ISBN:978-0-692-69768-9)

A szociális segítés szakmaiságának kiépülése brit és észak-amerikai közegben In: Párbeszéd: szociálismunka-folyóirat Vol. 2. (2015.) No. 4. pp.1-33

The State of Profession-building in the Field of Andragogy in Hungary. (2015) In: ( Balázs Németh (ed): Research and Development  in Adult Learning and Education in Hungary. International Perspectives in Adult Education – IPE 70. DVV International Bonn. Germany. (pp.16-26) ISBN: 978-3-942755-22-1

The Growth in the Cultural Heritage Field. In: Teréz Kleisz (ed) (2014): Insights into the Cultural Heritage Landscape - a Reader stemming from an ERASMUS Intensive Programme Project “European Cultural Management Policies and Practices for the Creative Use of Cultural Heritage” (2013, Pécs, Hungary). Pécs: PTE FEEK. ISBN 978-963-642-534-0, pp.5-11

Quality in Focus – Why Professionalism Isn’t Enough of a Guarantee? Contemporary Issues Affecting the Learning Professions. In: Miomir Despotović, Emina Hebib, Balázs Németh (eds.) (2013) Contemporary Issues of Educational Quality. 509 p. Beograd: Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia Institute for Pedagogy and Andragogy, University of Belgrade, Serbia Faculty of Adult Education and HRD, University of Pécs, Hungary, 2013. pp. 409-422. (ISBN:978-86-82019-75-6)

Válaszok a kulturális különbözőségre: a multikulturalizmus optikái. In: Sári Mihály (szerk.) "Az értől az óceánig": Ünnepi kötet Rektor Prof. Dr.phil. Dr.habil. Majdán János 60. születésnapjára. Baja: Eötvös József Főiskolai Kiadó, 2013. pp. 150-158.

Effective Learning Partnerships. The Experiences of Learning City /Learning Region Projects. In (Komlósi, L. - Pozsgai, Gy. (eds) (2013) : Ageing Society, Ageing Culture?,  UNEECC Conference Proceedings  pp.272-284. ISSN:2068-2123

Minőségfejlesztési eszköz a felnőtt tanulást ösztönző hálózati együttműködésekben. In:Juhász Erika- Chrappán Magdolna(szerk.) (2012): Tanulás és művelődés. Debrecen: Debreceni Egyetem – Kultúrász ISSN 0209-9608

Teréz Kleisz - Balázs Németh (2011): Conditions and Perspectives of the Learning City-Region Development in Pécs to Influence Social Cohesion in the Region. In: Peter Kearns et al (eds): Heritage, Regional Development and Social Cohesion. Östersund: Jamtli Förlag (Sweden). pp.130-146

-A kulturális fordulatok. (2011) In: Sipos Anna Magdolna et al (szerk.): A kultúra anatómiája, a kultúra anatómusa. Tanulmánykötet a 65 éves Agárdi Péter tiszteletére. Pécs: PTE FEEK pp.154-173 (ISBN 978-963-642-380-3)

-Minőségi mércék, eligazodási pontok keresése a  professzióról, az értelmiségi szerepekről, a kulturális modernitásról folyó diskurzusokban = Kultúra és Közösség 2011. 2. szám. pp.57-65

-Lack of Critical Mass of Makers and Shakers in Hungarian Democracy 14th WCCI World Conference in Education Proceedings.  Pécs, 2010. July 11-17: (e-book) ISBN:978-963-642-331-5

-Egyes kultúraközvetítő szakmák elnevezéseiről. In: Palcsó Mária (szerk.) (2010): A kulturális szakemberképzés perspektívái. Baja: Eötvös József Főiskolai Kiadó pp. 58-65.

ISBN 978 963 7290 75 6. ISSN 17879930.

-Az andragógiai professzió helyzete a „tanuló társadalom” korszakában. In: Zrinszky L.(szerk.) (2009): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. A megújuló felnőttképzés. Bp.: Gondolat pp.132-147 ISBN 978 963 693 198 8.

-Tanuláselméleti megközelítések az informális tanulás feltérképezésére.(2009). In: Forray Katalin - Juhász Erika (szerk.). Nonformális - Informális – Autonóm tanulás. Debrecen: Debreceni Egyetem (Felnőttnevelés, Művelődés Acta Andragogiae sorozat 22. szám) pp.99-106. ISBN 978 963 473 407 9

- A professziók előtti kihívások. = Munkaügyi Szemle. 2008.4 sz.

-Professziók, menedzserizmus, curriculumfejlesztés a pécsi egyetemen. In Török József (szerk.): A szükséges tudás, (IV. Közművelődési Nyári Egyetem, Szeged, 2002.július 1-5.). Szeged: Csongrád megyei Közművelődési Tanácsadó Központ, 2003.

- Professziódiskurzus = Tudásmenedzsment, 2002/2. pp. 28-51.

Szócikkek: Ellenkultúra, Felszabadító andragógia, Kulturális tőke-elméletek, Szimbolikus interakcionizmus, Társadalomkritika és felnőttoktatás, Tudóstársadalom) in Benedek András- Csoma Gyula – Harangi László (szerk.:) Felnőttoktatási- és Képzési Lexikon A – Z, Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2002. p. 47,201,323,507,534-535,550

-A közösségfejlesztés európai trendjei. In Csefkó F.-Horváth Cs. (szerk.): Magyar és európai civil társadalom, Pécs: MTA RKK, 1999.

-Linking Adult Education with Community Development Approaches= Bulletin of the Inter-University Lifelong Research Institute, No.4., 1999, Kyushu Kyoritsu University, Japan


A szakmai pályán a felsőfokú szakemberképzés terrénumán megjelenő outputok mindig kollegiális kutató-fejlesztő közösségekben, teamekben valósultak meg.

Elismerések

Munkahelyi elismerések: Rektori dicséret - 1998.; Az év legnépszerűbb oktatója - 1998.

Rektori dicséret - 2004;

Arany Katedra díj - 2007

A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett- 2015

Durkó-díj (2021)

Utoljára módosítva: 2024-06-22 11:02